حمایتهای مردمی

مردم بزرگترین سرمایه و حمایت کننده اجتماعی هستند. با مردم همه چیر هستیم، بدون آنها هیچ.
(راستینه، رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی)

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جهت حمایت از بخش های مختلف اجتماعی پذیرای حمایت های شما ملت عزیز می باشد.

نام و نام خانوادگی(*)
نامعتبر

در صورتی که مایل به ذکر نام خود نمی باشید، می توانید از اسم مستعار و یا عباراتی مانند "ناشناس" و ... استفاده نمایید.

مبلغ دلخواه (ریال)(*)
نامعتبر

پرداخت از طریق درگاه بانک سامان