عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

خود کشی به عنوان یک رفتار، مرگی است که به دست خود شخص انجام می گیرد. خود کشی عمل آگاهانه آسیب رساندن به خود است که می توان آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مساله تعیین شده او این عمل بهترین راه حل تصور میشود...

اشکال خودکشی:  

1-خودکشی به اتمام رسیده وموفق: فرد به طور جدی خودکشی نموده وروشی را انتخاب می کند که به زندگی خود پایان داده ومنجر به مرگ می شود. 

2-اقدام به خود کشی یا خود کشی ناموفق: به عملی ناقص گفته می شود که فرد با هر روش انتخابی اقدام به خودکشی نموده ونجات می یابد ومنجر به مرگ نمی شود. 

3-افکارو تمایلات خودکشی: فکر یا تمایل به خود کشی است که در ذهن فرد وجود دارد ولی به مرحله عمل در نیامده است. 

Scroll to top