عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

 

 

 

آقای ضیایی پور : دبیر کمیته توسعه مشارکت های مردمی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران

 

 اگر دولتی ها خوب عمل کرده بودند ، چرا کشور در این بحران قرار گرفته؟

تهران – خبرنگار آسیب نیوز : علت برگزاری این جلسات باید این باشد که اگر کارشناسان یا مدیران نمی توانند در حلقه مدیریتی خود صحبت هایی را بگویند ، سازمان های مردم نهاد بتوانند متولی نتوانستن ها و نه گفتن های ما بشوند، این قبح ها باعث شد خیلی جاها عقب بمانیم، این قبح هایی که داشتیم ولی نگفتیم!

چرا باید رهبر هر سه ماه جلسه ای در حوزه آسیب ها مخصوصا موادمخدر برگزار کند؟؟ و شخصا نظاره کننده این موضوعات باشند؟ اگر دولتی ها خوب عمل کرده بودند ، چرا کشور در این بحران قرار گرفته؟

سازمان های مردم نهاد نگین" اجتماعی کردن و اصول اجتماعی کار کردن" هستند، باید ابتدا خود به یکدیگر اعتماد کرده و به صورت تیمی عمل کنند.

مطالبه گری حق مردم است . دولتی ها باید به لغت" ارباب رجوع" دقت کنند ،هرگاه مردم کنار گذاشته شده و دولتی ها بزرگ شدند، جامعه به شدت آسیب دیده؛ جلسات موازی خود باعث آسیب هستند ، اگر ما در حوزه های خودمان هم گزارش دهی درست و هم عملکرد درست داشته باشیم ، قطعا موضوع آسیب ها اجتماعی جمع شدنی می باشد.

ما باید این قدر خوب کارها را انجام دهیم که قابل انتقاد نباشیم و مردم باید نقد کنند تا ما اصلاح شویم ،ولی انتقادی که با یک برنامه صحیح اصلاح نشود، تنها کارها را فلج کرده و نگاه همه را نسبت به کار ضعیف می کند.

اتمام پیام/

 

 

 

 

Scroll to top