عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

 

 

 

دکتر امینی: نماینده سیاست گذاری و راهبری مقابله با تهدیدات نرم ستاد کل نیروهای مسلح:

 

تهران – خبرنگار آسیب نیوز : ما در کشور ظرفیتهای عظیمی داریم که اگر این ظرفیت ها در یک جا هم افزا و هماهنگ شود، می توان خیلی راحت با آسیب ها مقابله کرد. مجموع آسیب هایی که وجود دارد را باید شناسایی کنیم و بر اساس اولویت ها وارد شویم. برای هرکدام از آسیب ها میتوانیم کارگروهی تشکیل دهیم که دستگاه های مرتبط بتوانند هماهنگ شوند و به صورت فردی کار نکنند.

در این مدت ما قرارگاهی داشتیم به نام قرارگاه اجتماعی که در آن 20 دستگاه عضویت داشتند و بیشترین مسائلی که در آن مطرح بود ، بحث تهدیدات خارجی بود بخصوص  آن هایی که بیشتر منشا خارجی داشته و از بیرون سازماندهی میشوند.

ما در ستاد کل در کنار بنیاد پیشگیری می ایستیم تا خود هجمه ای ایجاد کنیم برای مقابله با آسیب های اجتماعی.

اتمام پیام/

 

 

 

 

Scroll to top