عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

 

 

 

جناب سرهنگ بهلولی: جانشین تیپ 65 نوهد(نزاجا) 

 

تهران – خبرنگار آسیب نیوز : ما سخنان حضرت آقا را در طرح های 23گانه حکم کرده و پیگیری کردیم ، به خصوص در خانواده، کارکنان، و حوزه وظیفه انجام دادیم وتجربه بسیار خوبی است که بتوانیم این راهکارها و تجارب را به سازمان های دیگر منتقل کنیم.

 پیشنهاد میکنیم از طرح های ما در زمینه تکریم خانواده استفاده شود .در بین سازمان ها، سازمان فناوری نیز در حوزه پیشگیری دخیل است که همکاری بیشتر با سازمان فناوری را توصیه میکنم. این سازمان میتواند در آگاه سازی فرهنگی کودکان ما در فضای مجازی تاثیر گذار باشد.

ما در حوزه آموزش و پرورش در مدارس خوب عمل نکرده ایم. ما می توانیم یک سری کتاب را در راستای بهینه سازی مسائل فرهنگی ارائه دهیم تا از نظر فرهنگی بررسی شوند.

ما در حوزه آسیب های اجتماعی کنار بنیاد پیشگیری هستیم و در صورت لزوم در مدارس نیز حضور پیدا میکنیم.

اتمام پیام/

 

 

 

 

Scroll to top